Hva er Fysioterapi?

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel og skjelettsystemet.

Vi behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon til mennesker med sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid.

Vi gir behandling som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og selv bidra aktivt i å bedre egen helse.

© 2017 by Kapp Fysioterapi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now